For dig, som gerne vil være med


Lidt om Ammenet og vores arbejde

Ammenet blev skabt som et fristed for langtidsammende i 2007, hvor man ikke skulle forsvare og forklare noget. Kort efter begyndte brugerne at stille spørgsmål - det var ret tydeligt, at der virkelig manglede et online sted at få svar, og det gav vi på bedste beskub, mens vi lærte nyt. Drivkraften var altså mor-til-mor hjælpen - et ønske om at hjælpe andre med at amme, fordi det betød så meget for os selv. Den kan du måske genkende Smile
Hurtigt kom wikien til, og det hele voksede. Mange skønne mennesker har været med i årenes løb og bidraget uvurderligt. I de senere år har Facebook overtaget det meste af online vejledningen, og vi når i dag ud til en meget stor og mere broget skare af mødre med behov for hjælp. Og det kræver jo mange hænder at skulle hjælpe alle disse mennesker. Derfor er vi så glade for at du overvejer at være med Smile

Nedenfor kan du læse vores mission statement og lidt om hvad det kræver samt indebærer at blive og være moderator.


Mission statement

Ammenets formål er at yde støtte og vejledning til de familier, der ønsker at amme, samt at udbrede viden om amning som den biologiske og kulturelle norm. Dette gøres via online vejledning samt formidling af viden om amning via vores wiki, blog og Facebook-side.
Ammenet søger at hjælpe alle med at nå deres personlige mål for amningen. Vores udgangspunkt er altid at finde de løsninger, der fungerer for den enkelte familie.


Om os:

De redaktører og moderatorer, som besvarer spørgsmål på Ammenet, har alle personlig erfaring med amning, og har dertil gennemgået en uddannelse i amning samt vejledning og formidling. Ammenet står for en lydhør og responsiv tilgang til amning og forældreskab, men man skal ikke dele denne tilgang for at få hjælp hos os. Vi oplever amning som den naturlige måde at ernære og drage omsorg for det lille barn. Vi tilstræber i vore egne forældreskaber at være lydhøre og fleksible i forhold til vores børns behov, og anerkender betydningen af en tryg tilknytning.


For at blive moderator, skal du:

- have personlig erfaring med amning
- gerne have ammet mindst 1 års tid, men vi tager hensyn til særlige situationer
- kunne hjælpe alle, der ytrer ønske om hjælp, uden at diskriminere
- ønske at lære mere om både amning og kommunikation
- kunne afsætte ca 5 timer om ugen til det frivillige arbejde*
- have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
- have deltaget på forum eller i FB-gruppen, så du kender til den type vejledning, vi laver, samt tonen
- brænde for den frivillige vejledning (læs her inden du søger, hvis du primært har professionelle ambitioner indenfor amning)

*Denne er vigtig. Mange vil så gerne hjælpe, men har reelt ikke tid. Tænk godt over det, inden du siger ja til at være med.
Hvis du gerne vil hjælpe, men ikke føler at du fx har tid nok eller er usikker på, om du på anden vis lever op til kravene, så tag fat i os og spørg - der kan være andre måder at være aktiv indenfor ammehjælp på Smile


Lidt om mod-uddannelsen

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at være moderator. Derfor skal man også rustes godt til det. Uddannelsen til moderator tager lidt over 6 mdr. og tages på forum og FB, hvor vi hver uge lægger links etc op og har faglige diskussioner omkring dem. Vi sørger for alt materiale - du skal altså ikke selv købe bøger, medmindre du rigtig gerne vil læse en hel masse Smile
Hver måned arbejder vi med et tema og de emner, der hører til dem. Du skal regne med at bruge en del tid - vi anslår ca 5 timer ugentligt, men da det foregår skriftligt online, kan du tilpasse det, som du vil. Hver måneds tema rundes af med gruppediskussioner på Skype eller Hangouts med en redaktør, og vi laver også skriftlige rollespil undervejs i uddannelsen som forberedelse til vejledningen.
Har du så en uge eller mere syge børn eller er selv syg, kan du måske lægge lidt ekstra tid de følgende uger og på den måde følge med. Hvis det er vanskeligt, skal du ikke tøve med at kontakte os for at finde en løsning.
Foruden den teoretiske del sørger vi også for træning “ude i felten” under uddannelsen ved at lade moderatorer under uddannelse besvare spørgsmål i gruppen, med en redaktør som supervisor og hjælper.


Lidt om mod-arbejdet

Arbejdet som moderator er fantastisk - så er det sagt. Der er ikke noget som at kunne gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Det er fantastisk, men kan også være hårdt til tider. Derfor har vi hinanden og en gruppe at snakke sammen, vende tvivlsspørgsmål osv i.
For tiden har vi kun åbent om mandagen, fordi vi er for få. Dette håber vi meget vi kan ændre på, så snart vi er en større gruppe. Uanset hvor meget, vi har åbent, skal vi kunne følge med. Ligesom under uddannelsen vil det nok tage ca. 5 timer af din fritid at være frivillig vejleder.
For at holde øje med hvor meget arbejde, vi reelt laver, fører vi statistik. Derfor har vi et månedligt skema til notering af arbejdet, som alle fylder på hen ad vejen.
Nogle tråde er lange. Nogle helt korte. Nogle hårde, fordi emnet føles tungt, eller fordi man synes man ved for lidt. Vi bruger hinanden til støtte, og vi hjælper familierne så godt vi kan. Ingen er perfekte, og vi lærer alle hele tiden - men vi gør et stykke arbejde, som ikke ville blive gjort uden os.


Det var en lang smøre Smile Men vi vil gerne have, at du ved så meget som muligt allerede nu. Og vi håber ikke, det virker afskrækkende! For det er virkelig fantastisk at være mod <3 Hvis du er fyr og flamme endnu, så hold øje med vores Facebook side for at se, hvornår vi næste gang starter et hold op!