Offentlig amning - hvorfor er det så vigtigt?

Alle ved, at amning er den biologiske norm og gavnligt for både mor, baby og samfundet som helhed, når det overhovedet er muligt - men ikke alle forstår at det har betydning for amning generelt, at ammende mødre oplever at være velkomne i det offentlige rum. For information om hvorfor amning er optimalt, se her. 95,4 % af alle danske mødre starter med at amme - der er altså ikke tale om en lillebitte minoritet her, som kræver særlige vilkår for dem.

 

 

 

 

Hvis man ikke støtter offentlig amning, støtter man ikke amning.

Her er nogle gode grunde til at støtte op om kvinders ret til at amme alle steder, de ellers må færdes:


For mor

- Debattens harske tone samt usikkerheden omkring hvor man gerne må amme, har medført at mødre i stigende grad er bange for at for amme udenfor deres hjem - eller endda bange for at amme derhjemme med gæster i huset. Læs fx her.

- Forbud mod amning udelukker ammende kvinder fra fælleskabet.

- Hvis samfundet opfordrer til at ALLE skal amme så vidt muligt, skylder samfundet så ikke mødrene at støtte op om deres amning?

- Ammende mødre ønsker ikke en seksualisering af deres kroppe i ammesituationen. Derfor er afgørelsen om blufærdighedskrænkelse (se nederst) så krænkende for ammende mødre.

- Forbud mod amning diskriminerer mellem ammende mødre og mødre, der giver deres børn flaske. Vi kan ikke være diskrimination bekendt i et land som dette.

- Det er vigtigt at mødre kommer ud i samfundet og ikke isoleres, af mange årsager. En af dem er at det modvirker efterfødselsreaktioner. At en mødregruppe kan mødes på en café, fremfor i et privat hjem med evt. pladsmangel og pres på mor for at diske op med kager og sørge for rengøring, er derfor af stor betydning.

- Hvis morens valg står mellem flaske eller et liv i isolation de første måneder efter den omvæltning det er at få et barn, vil mange føle et pres hen imod at opgive amningen.For barn

- Børn er også mennesker. Hvorfor skal de som gruppe være den eneste, man med loven i hånden kan udelukke fra en café?

- Hvis amningen skal lykkes er det især i de første måneder afgørende, at man kan lægge sin baby til brystet med det samme, når det signalerer sult.

- At kunne amme hvor man end er har stor betydning for selve amningen. Springer man amninger over for ikke at blive smidt ud af caféer eller af frygt for at støde nogen, kan det i værste fald gå ud over mælkeproduktionen, fordi brystet ikke tømmes, når der er behov for det. Nedgang i produktionen kan betyde at baby får for lidt og dermed at erstatning introduceres - og så er noget af den sundhedsforebyggende effekt af amning gået tabt. Introduktion af erstatning er ofså ofte første skridt til at ammeforløbet afsluttes for tidligt i forhold til de gældende anbefalinger.

- Børn har brug for at vænne sig til at være en del af en større verden end den indenfor hjemmets fire vægge. At opleve verden i mors trygge favn på en café er en god måde at lære den at kende.

- Amning sidestilles ofte med bleskift i debatten - men dette argument har fat i den forkerte ende af babyen. Afføring på caféborde hører ingen steder hjemme, da det selvfølgelig er uhygiejnisk, men amning er ikke uhygiejnisk.


For samfundet

- Det er vigtigt for kommende forældre at se amning. Hvis man aldrig ser det, fordi det udelukkes fra det offentlige rum, så kan det blive endnu sværere at forestille sig hvordan man selv kommer i gang.

- Hvis samfundet opfordrer til at ALLE skal amme så vidt muligt, skylder samfundet så ikke mødrene at støtte op om deres amning?

- Argumentet om at caféejeren selv må bestemme over sit sted klinger hult - han eller hun må jo ikke selv bestemme om der må ryges, eller om personer med anden etnisk baggrund må udelukkes (heldigvis). Hvorfor er det så vigtigt at de skal have ret til at afvise ammende mødre?
Læs masser af andre gode grunde her.Sådan står vi i henhold til loven lige nu

I 2013 afgjorde Ligebehandlingsnævnet i en sag om en mor, der var blevet afvist på Spisestedet i Illum for at amme, at der ER tale om forskelsbehandling, og at der derfor under normale omstændigheder ville være tale om diskrimination og brud på ligestillingsloven.

I tilfældet med amning vurderede nævnet dog at man af hensyn til de øvrige kunders blufærdighed kan tillade denne forskelsbehandling.

I deres afgørelse tog nævnet udgangspunkt i et EU direktiv om ligebehandling, som tillader diskrimination i visse situationer. Det undgik dog deres opmærksomhed, at dette ikke indbefatter amning, og at en betænkning til direktivet specifikt nævner, at ammende kvinders rettigheder skal beskyttes.

Den diskrepans, der er mellem anbefalingerne vedr. amning og opfattelsen af at amning skal undgås i offentlighed af hensyn til andres blufærdighed, er absurd.  Vi håber meget, at en afvist ammende mor igen vil tage en sag for Ligebehandlingsnævnet, så der forhåbentlig kan komme en mere retfærdig afgørelse, og vi stiller os gerne til rådighed med hjælp til dem, der kunne have lyst til at klage.


Kærlige ammehilsner fra os