Er du IBCLC-kandidat?

Vi får jævnligt henvendelser fra folk med professionelle drømme og planer indenfor amning.

IBCLC'er er internationalt certificerede ammekonsulenter, som har uddannelse og erfaringen indenfor amning. Certificeringen blev i 1980'erne skabt af den frivillige organisation La Leche League, som har uddannet frivillige ammevejledere siden 1950'erne. Siden da er tusindvis af professionelle ammekonsulenter blevet eksamineret overalt i verden.
 

For at blive ammekonsulent (IBCLC) skal du opfylde 3 krav:

  • sundhedsfaglig undervisning
  • mindst 90 timers ammespecifik undervisning
  • ammespecifik klinisk erfaring*

*Det er det sidste her, vi kan hjælpe dig med via det frivillige arbejde i vejledningen på Ammenet.  Når du er certificeret frivillig vejleder på Ammenet, kan du optjene timer ved at vejlede i brevkasse og til caféer. Du skal have 1000 timer som frivillig vejleder for at kunne registrere dig til eksamen.

Inden du kan optjene timer, skal du gennemføre uddannelse hos os. Hvis du ikke har taget en ammespecifik uddannelse, tager det ½-1 år at gennemføre vores uddannelse for de fleste.

Har du allerede taget en ammespecifik uddannelse?

Hvis du allerede har taget en 90-timers uddannelse, som fx den hos Kompetencecenter for Amning eller Lactation Education Resources, så skal du ikke tage den fulde uddannelse til Ammenet-vejleder. Vi har sammensat en kortere uddannelse, som fokuserer på kommunikation og online vejledning samt de ammefaglige emner, du typisk vil beskæftige dig mest med. 

Det er vigtigt for dig at huske på, at du efter en 90-timers uddannelse max har 5 år til at optjene timer og registrere dig til IBCLC-eksamen. Du skal derfor tilrettelægge dit arbejde hos os, så du kan nå at optjene nok timer - eller også skal du optjene yderligere timer på andre måder. Se mere længere nede.

Det er vigtigt at tage med i dine overvejelser, om du reelt har muligheden for at lægge det fornødne antal timer i arbejdet på Ammenet. 250 timer pr år svarer til 5½ timers arbejde i gennemsnit pr uge i alle de 45 uger, Ammenets brevkasse har åbent om året. Et eksempel på det nødvendige arbejde for at nå op på 250 timer på et år kunne være

  • månedlige Ammenet-caféer
  • 2-3 brevkasse-vejledninger per uge

Da brevkasse-svar kan variere i tidsforbrug, er dette blot et slag på tasken. Du vil selv skulle vurdere din indsats, imens du logger dine timer. Vores vejledninger er dog oftest relativt komplicerede.

Hvorfor skal du gennemføre en uddannelse hos os?

Selvom du har taget uddannelse indenfor amning, skal du gennemføre en kortere udgave af Ammenets egen uddannelse til frivillige for at blive vejleder hos os. 

Årsagen til, at man ikke blot kan springe vores uddannelse over, når man fx allerede er uddannet hos Kompetencecentret for Amning er, at vores uddannelse er målrettet det frivillige arbejde online og til caféer, samt at vi i vores arbejde har særligt fokus på aktiv lytning som en essentiel del af vores formidling og hjælp. Vi kan ikke certificere personer, som ikke har gennemført uddannelsen. Vores godkendelse af IBLCE er baseret på, at alle frivillige vejledere har gennemført uddannelsen.

Optjening af timer for sundhedsfaglige

Der er andre måder at optjene de nødvendige timer til at registrere sig til IBCLC-eksamen. Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse foruden din ammespecifikke uddannelse på 90 timer, kan du logge de timer, du arbejder med amning indenfor dit felt. De timer tæller nemlig med i dit regnskab, også selvom de ikke er direkte superviserede. Er du fx ergoterapeut med ammespecifik uddannelse, kan du altså tælle de timer, du arbejder med mødre og babyer omkring amning. 

Du kan læse meget mere om det her på IBLCEs hjemmeside.