Ammestop-piller

Faktaboks
  • Amning kan udfases uden brug af medicin ved hjælp af gradvis nedtrapning af amning eller udmalkning.
  • Ammestop-piller bør ikke anvendes af personer med lavt blodtryk eller depression.
  • Medicinsk ammestop kan være en god løsning ved spædbarnsdød.
  • Medicinsk ammestop kan gøre det vanskeligt at fortryde.
  • Hvis man fortryder, kan man amme med suppleringssystemer , så baby får al sin næring ved brystet, også selvom man ikke laver nok mælk selv.

[toc]

Anvendelse af ammestop-piller

Ved pludseligt ammestop bruger man i Danmark ofte at give mødre medicinsk hjælp til afbrydelse af mælkeproduktionen, muligvis af frygt for at mødrene ellers vil udvikle brystbetændelse. Den samme løsning vælges ofte, når en mor slet ikke har lyst til at indlede amning efter fødslen, eller ved spædbarnsdød. Det er dog ikke nødvendigt at bruge medicin til stop af mælkeproduktion i alle tilfælde, og frygten for brystbetændelse beror på misforståelser. Medicinen har desuden en række bivirkninger og kan gøre det vanskeligt at genoptage amningen, hvis moren ombestemmer sig, hvilket ofte sker.

Cabergolin

Midlet virker ved ammestop ved at få den del af hjernen, der hedder hypofysen, til at ophøre (delvist) med at producere prolaktin, det mælkedannende hormon. Denne virkning kan holde i mange måneder (2). Cabergolin er en dopamin-agonist, som hovedsageligt bruges i behandling af Parkinsons sygdom. Da det undertrykker hypofysens produktion af prolaktin, kan det også bruges mod sygdomme som hyperprolaktinæmi, hvor der dannes for meget prolaktin i hypofysen. Denne lidelse ledsager ofte godartede hypofyse-svulster kaldet prolaktinomer (1).
Midlet frarådes til brug ved ammestop af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA (3), idet bromocriptin, et lignende middel, sættes i forbindelse med forhøjet blodtryk og slagtilfælde.
Man anbefaler, at man forinden midlet tages i brug undersøges grundigt hos lægen, især for forhøjet blodtryk, idet midlet kan virke blodtryksøgende Også lavt blodtryk kan være problematisk, idet det kan give blodtryksfald. Se endvidere indlægsseddel eller nedenstående links for uddybning af bivirkninger.
Ligeledes skal man være opmærksom på, at det kan være skadeligt at tage cabergolin, hvis man lider eller har lidt af alvorlige psykiske lidelser (især psykoser og svær depression). Herunder skal man være opmærksom på eventuel fødselsdepression. (4)
Vær opmærksom på at der skal udvises forsigtighed ved at tage ammestop-medicinen hvis man lider af Raynauds syndrom (4).

Bromocriptin

Der gælder de samme forholdsregler for bromocriptin som for cabergolin, og midlet har samme bivirkninger. Bromocriptin er en anden dopamin-agonist, som bruges til stop af mælkeproduktion i Danmark. Som med cabergolin anbefales den ikke i USA til ammestop (5). Dens effekt er mindre samt mindre langvarig end cabergolin. Det er derfor muligvis lettere at genetablere amning, hvis man fortryder efter at have taget bromocriptin end cabergolin.

Spædbarnsdød

Hvis man har oplevet en dødfødsel, en sen spontan abort, fået en abort i andet trimester eller mistet et ammebarn, kan medicinsk ammestop være en god løsning for mange. Her kan det hjælpe at se bort fra tanker om eventuelle bivirkninger, idet det psykiske velbefindende må være det mest væsentlige. Ammestop-piller er ikke altid nok til at forhindre mælkeproduktion, og supplerende udmalkning eller yderligere medicinsk behandling kan være nødvendig. [[nodetitle:Håndudmalkning]] under et afslappende bad kan være en mulighed.
Alternativer til medicinsk ammestop kan være gradvis nedtrapning af amning ved udmalkning , hvor mælken evt. kan doneres til hospitaler, som anvender donormælk til for tidligt fødte eller syge børn, som kan have stor glæde af den. Man kan spørge sit lokale hositalet om muligheden for donation.
Landsforeningen Spædbarnsdød yder støtte og hjælp til forældre, der har mistet et barn, og via foreningens hjemmeside kan man finde kurser og andre tilbud specifikt til forældre, der har mistet et spædbarn. Ammevejledere fra La Leche League og Forældre og fødsel  kan hjælpe med tanker om mælkeproduktion og ophør af amning.
Flere andre ideer kan findes i artiklen her.

Hvis du fortryder

Medicinen tages ofte i desperation pga. problemer med amningen. Derfor oplever vi ofte, at mødre fortryder efter indtagelse og ønsker at genetablere amningen.
Cabergolin har en lang halveringstid i kroppen, 62-68 timer. Dvs efter tre døgn har man stadig ca. halvdelen af medicinen i kroppen. Efter fire uger regner Lægemiddelstyrelsen med, at man er helt fri for medicinen, (9) og da kan man f.eks. igen donere blod. (10)
Meget lidt vides om cabergolin-udskillelsen i modermælken. Hos rotter udskilles cabergolin i mælken (8 ) Hvilken virkning stoffet har på det helt spæde barn er heller ikke undersøgt.
Dr. Thomas Hale, forsker og leder af Infant Risk Center, mener ikke at der er belæg for at undlade at forsøge at genetablere amningen i længere tid (13). Præcis hvor længe vil formentlig afhænge af indtaget dosis, samt evt. barnets alder, idet nyfødte kan have større risici for bivirkninger af medicin generelt end lidt ældre børn.
I mellemtiden er det vigtigt at malke ud, selvom mælken må smides væk, for at mælkeproduktionen stimuleres så godt som muligt.
Det er ikke muligt at vide, hvor stor produktionen kan forventes at blive efter medicinsk ammestop. Midlet Domperidon kan anvendes til medicinsk stimulering af mælkeproduktionen i nogle tilfælde. Anvendelse af suppleringssystemer understøtter amningen i den fase, hvor produktionen søges øget, og kan fortsættes i hele ammeperioden, såfremt produktionen aldrig bliver høj nok til at man kan fuldamme.
Spørg i forummet eller Facebookgruppen om hjælp og opbakning, eller tag kontakt til en La Leche League Leader, hvis du har brug for hjælp til at genetablere.

Alternativer til ammestop-piller, når amningen er etableret

Se ammestop for råd til naturlig udfasning af amning.

Alternativer til ammestop-piller lige efter fødslen

Hvis man på forhånd ved, at man ikke vil amme, kan man få ammestop-piller lige efter fødslen. I den første tid styres mælkeproduktionen af hormoner, og derfor vil mælken kunne løbe til også selvom brystet slet ikke stimuleres (11). Endvidere oplever de fleste [[nodetitle:fysiologisk brystspænding]] nogle dage efter fødslen, hvilket kan give stærkt ubehag, såfremt man intet gør. Alternativer til medicinsk ammestop er udmalkning - så meget, at man ikke oplever ubehag, men ikke nødvendigvis til brystet er helt tømt. Urter som salvie og pebermynte har anekdotisk vist at kunne sænke mælkeproduktion, og mange beretter om lindring fra afkølede hvidkålsblade på brystet (12)

Kilder:

(1): http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/prolaktinaemi.htm
(2): http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/10/7/1647
(3): http://www.drugs.com/pro/cabergoline.html
(4): http://medicin.dk søg på cabergolin
(5): http://www.drugs.com/pro/bromocriptine.html
(6): http://jhl.sagepub.com/cgi/content/short/11/1/17?rss=1&ssource=mfc
(7): http://www.fda.gov/bbs/topics/CONSUMER/CON00069.html
(8 ): "Hos rotter udskilles cabergolin og/eller dets metabolitter i mælken. Der er ingen tilgængelig information om udskillelse i modermælken hos mennesker" Fra: Lægemiddelstyrelsens dokument om cabergolin-holdig medicin, http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/View/Collection-99
(9): "Halveringstiden for cabergolin er lang (63-68 timer hos raske forsøgspersoner og 79-115 timer hos patienter med hyperprolaktinæmi). På basis af halveringstiden bør steady state-tilstande opnås efter 4 uger, således som bekræftet af de gennemsnitlige maksimale koncentrationer af cabergolin i plasma, der opnås efter en enkelt dosis (37 ± 8 pg/ml) og efter et 4-ugers multiregimen (101 ± 43 pg/ml) for 0,5 mg cabergolin dosis. Ti dage efter administrationen genfindes henholdsvis omkring 18 % og 72 % af dosis i urin og fæces. 2-3 % af dosis udskilles uomdannet i urinen." Fra: Lægemiddelstyrelsens dokument om cabergolin-holdig medicin, http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb/View/Collection-99
(10): "Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling." http://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4419
(11): http://kellymom.com/pregnancy/bf-prep/milkproduction/
(12): http://www.drmomma.org/2011/01/drying-up-milk-supply.html
(13): https://www.infantrisk.com/forum/showthread.php?389-cabergoline-dostinex&highlight=cabergoline