Hvad er brystbetændelse og hvad er ikke?

Kært barn har mange navne. Og der er således også delte meninger om hvad der kan kaldes brystbetændelse og hvad der ikke kan.

Medicinsk set hører brystbetændelse ind under betegnelsen mastitis. Mastitis betyder inflammation af brystvævet. Inflammation er et immunrespons på enten en mikroorganisme (eks. en bakterieinfektion som kan behandles med antibiotika) eller en irritation (ingen mikroorganisme, altså ingen antibiotika). En inflammation af brystvævet er således ikke nødvendigvis forårsaget af en infektion. I lægmandstermer benyttes normalt begrebet betændelse, som dækkende for inflammationer, hvorfor inflammation af brystet betegnes som brystbetændelse (med eller uden infektion).

WHO anvender følgende kategorisering af mastitis:

  • Milk stasis
  • Non-infectious inflammation (or non-infectious mastitis)
  • Infectious mastitis


Kategoriseringen er gjort ud fra en dansk undersøgelse fra 1984 , hvor en optælling af leukocyt- og bakterietal i modermælken er anvendt til diagnosticering. Undersøgelsen viste, at man i første kategori ikke behøvede anden behandling end fortsat amning. Ved anden kategori skulle amningen fortsættes, men der var behov for at supplere med udmalkning efter måltiderne. Kun ved sidste kategori var antibiotika nødvendig som supplement til udmalkning efter måltiderne og fortsat amning.

Vi valgt at oversætte kategorierne til:

  • Brystbetændelse uden infektion (inflammation uden infektion)
  • Brystbetændelse med infektion (inflammation med infektion)


Mange steder hører man, at brystbetændelse ikke kan forekomme uden infektion, og at der i stedet er tale om tilstoppede mælkegange . Vi har imidlertid valgt at følge betegnelserne som WHO anvender, da hver kategori kræver forskellig grad af behandling. Samme kategorisering er benyttet i vores kildehenvisninger.

 

Andre betegnelser

Mælkestase: beskriver en ophobning af mælk i mælkegangen inden det tilstoppede område.

Mælkeknude: benyttes både til at beskrive en tilstoppet mælkegang (inklusiv mælkestasen) og til at beskrive brystbetændelse uden infektion.