Medicin og amning

Faktaboks
  • Der er forholdvis få præparater (medicin) som kræver fuld afvænning, midlertidig afvænning eller nedtrapning
  • Det kan desværre ikke forventes at hverken egen læge eller speciallæge ved nok om amning i forhold til medicin, til at kunne vejlede
  • Enhver person, sundhedsfaglig eller privat, kan slå op i databaser om amning og medicin.
  • Vi anbefaler at man taler med en ammevejleder, inden man accepterer et påbud om at stoppe amningen fuldt eller midlertidigt

Vi hører desværre ofte om mødre som får besked på at de ikke må amme når de skal have medicin.
Dette er naturligvis korrekt i visse tilfælde - der er dog også mange tilfælde hvor denne udmelding stammer fra uvidenhed, desværre.

Enhver mor bør tilbydes viden om hendes medicin og hvorvidt den er kompatibel med amning, samt hvilke alternativer der er, så hun i samråd med sin læge kan træffe et informeret valg.

Enhver person, sundhedsfaglig eller privat, kan slå op i databaser om amning og medicin. Det kan dog være svært at gennemskue medikamenternes navne og hvad den ofte lidt tekniske tekst betyder, men ofte er der et resume.

Vi håber at disse links kan hjælpe:

E-Lactansia - Farveindelt vejledning, meget nem at gå til

Lact Med - Uddybende teknisk forklaring inkl resume

InfantRisk - Telefonisk hotline, stort website med nyheder indenfor området, samt forum med mulighed for at søge

 

 

Lykkepiller, beroligende piller og andre antidepressiver:

Særligt om brug af antidepressiver og amning

Kilder:

Se ovenstående links