Medicin og amning

Faktaboks
  • Der er forholdsvis få præparater (medicin) som kræver fuld fravænning, midlertidig fravænning eller nedtrapning
  • Enhver person, sundhedsfaglig eller privat, kan slå op i databaser om amning og medicin.
  • Hvis man får råd om at stoppe amningen, og ikke ønsker det, kan man søge information om præparatets forenelighed med amning selv, eller opsøge vejledning

Enhver ammende bør tilbydes viden om medicin og hvorvidt den er kompatibel med amning, samt hvilke alternativer der er, så hun i samråd med sin læge kan træffe et informeret valg.

Enhver person, sundhedsfaglig eller privat, kan slå op i databaser om amning og medicin. Det kan dog være svært at gennemskue medikamenternes navne og hvad den ofte lidt tekniske tekst betyder, men ofte er der et resume.

Vi håber at disse links kan hjælpe:

E-Lactancia - Farveindelt vejledning, meget nem at gå til

Lact Med - Uddybende teknisk forklaring inkl resume

InfantRisk - Telefonisk hotline, stort website med nyheder indenfor området, samt forum med mulighed for at søge

 

Lykkepiller, beroligende piller og andre antidepressiva:

Særligt om brug af antidepressiver og amning
 

Kilder:

Se ovenstående links