Officielle anbefalinger om amning

1) Hvor ofte bør man amme?

World Health Organisation (WHO): "WHO and UNICEF recommend breastfeeding on demand – that is as often as the child wants, day and night" (1)

Dansk oversættelse: "Verdenssundhedsorganisationen og UNICEF anbefaler amning efter efterspørgsel - det vil sige så ofte som barnet vil, dag og nat". (Dvs det vi i Danmark kalder friamning - red.)

Sundhedsstyrelsen (sst): "Det er meget forskelligt, hvor ofte barnet beder om brystet. Nogle børn trives på 6 amninger pr. døgn, mens andre har brug for at blive ammet 10-12 gange eller flere. Det er imidlertid vigtigt, at det spæde barn bliver ammet minimum 6 gange pr. døgn og gerne mere. Specielt i den første tid efter fødslen er hyppig amning vigtig." (7)


 

2) Hvorlænge bør man fortsætte amningen?

World Health Organisation (WHO): "Continue frequent, on-demand breastfeeding until 2 years of age or beyond" (5)

Dansk oversættelse: "Fortsæt hyppig amning efter efterspørgsel indtil 2 år eller længere"

Sundhedsstyrelsen (sst): "Delvis amning anbefales til 12 måneder eller længere." (3)

Forfatterne af SSTs udgivelse ANBEFALINGER FOR SPÆDBARNETS ERNÆRING - Vejledning til sundhedspersonale skriver på s. 22 at "WHO resolutionen om varighed af amning blev primært vedtaget af hensyn til udviklingslandene, dels af ernæringsmæssige grunde, dels på grund af den høje spædbarnsdødelighed som følge af infektionssygdomme i disse lande", men dette er ikke korrekt, hvilket WHO selv gør opmærksom på:

"WHO recommends mothers worldwide to exclusively breastfeed infants for the child's first six months to achieve optimal growth, development and health. Thereafter, they should be given nutritious complementary foods and continue breastfeeding up to the age of two years or beyond.

The latest systematic review of the evidence on this issue was published in 2009 ("Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review)", Kramer MS, Kakuma R. The Cochrane Library, 2009, Issue 4). The findings of the review, which included two controlled trials and 18 other studies conducted in both developed and developing countries, support current WHO recommendations." (ed: fremhævelser)

Dansk oversættelse: "WHO anbefaler mødre over hele verden at fuldamme spædbørn de første 6 mdr for at opnå optimal vækst, udvikling og sundhed. Derefter bør de gives supplerende fødevarer og fortsætte amningen op til 2 års alderen eller derover.

Den seneste systematiske undersøgelse af evidens på dette område blev offentliggjort i 2009 ("Optimal duration of exclusive breastfeeding (Review)", Kramer MS, Kakuma R. The Cochrane Library, 2009, Issue 4).Undersøgelsens resultater, som inkluderer to kontrollerede forsøg og 18 andre studier foretaget i både udviklingslande og industrialiserede lande, støtter WHOs nuværende anbefalinger."


 

3) Hvornår bør man introducere barnet til anden mad?

World Health Organisation (WHO): "Practice exclusive breastfeeding from birth to 6 months of age, and introduce complementary foods at 6 months of age" (2)

Dansk oversættelse: "Brug fuldamning fra fødslen til 6 mdr, og introducér fast føde ved 6 mdr"

Sundhedsstyrelsen (sst): "Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at spædbørn ammes fuldt de første 6 måneder" (3)

Sundhedsstyrelsen (sst): "Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder" (4)


 

4) Hvor meget mad bør barnet spise ved siden af amningen?

World Health Organisation (WHO): "Breast milk is also an important source of energy and nutrients in children 6 to 23 months of age. It can provide one half or more of a child's energy needs between 6 and 12 months of age, and one third of energy needs between 12 and 24 months." (8)

Dansk oversættelse: "Modermælk er også en vigtig energi- og ernæringskilde for børn mellem 6 og 23 mdr. Det kan dække halvdelen eller mere af barnets energibehov mellem 6 og 12 mdr, og en trediedel af energibehovet mellem 12 og 24 mdr."

Sundhedsstyrelsen (sst): "Ved 9-måneders-alderen bør barnet være godt i gang med en varieret kost, og herefter bør modermælk ikke længere udgøre hovedparten af barnets ernæring" (9)


 

5) Alkohol og amning

Sundhedsstyrelsen (sst): "Det anbefales, at ammende mødre er tilbageholdende med at drikke alkohol. Barnets udsættelse for alkohol kan mindskes eller undgås, hvis moderen undlader at amme i 2-3 timer for hver indtaget genstand. Hvis en kvinde eksempelvis har drukket 3 genstande, bør hun undlade at amme i 6-9 timer. Et moderat alkoholforbrug på få genstande om ugen bør ikke give anledning til ammeophør." (6)

 

Tilbage til toppen
Tags