Stramt tungebånd

Artiklen bliver pt revideret omfattende. I mellemtiden har vi valgt at fjerne informationen, idet vi ikke længere føler, at den formidler den evidens, der for nuværende foreligger på området. Vi henviser i stedet til denne artikel hos Breastfeeding Today, forfattet af en af de fremmeste eksperter i tungens funktion under amning og de faktorer, der har betydning for dette.