Frivillige på Ammenet

Disse dejlige mennesker er alle frivillige på Ammenet. De fleste er startet med at vejlede, og nogle har så skiftet vejleder-virket ud med administrative opgaver efterhånden som behovet for dette er vokset - vi er blevet en stor flok ❤

Vejledere

Caroline Wetke Brask
Kommer senere.

Camilla Thomas Gluver
Mor til 3.
Amning er meget mere end bare mad. Det er tilknytning, kærlighed, trøst, tryghed og en hel masse andet. Og jeg vil så gerne hjælpe familier med at nå til det punkt, hvor udfordringer, smerter og andet bøvl bliver afløst af den der følelse af, at det her amning - det er det helt rigtige <3 . Med evidens, empati og rummelighed vil jeg gøre mit bedste for at give familier grundlag for at træffe egne valg om amning, både når ammeforløbet starter, i midten, og når det skal afsluttes.

Cecilie Burkal Cohrt
Kommer senere.

Elisa Luna Skov Pristed
2 børn.
For mig var og er den største drivkraft ønsket om, at kvinder der ammer, har mulighed for at træffe ammerelaterede valg på baggrund af korrekt viden om amning.
Jeg brænder for at alle mødre føler sig set, hørt og ikke mindst bestyrket når de støder på udfordringer i deres ammerejse - uanset hvordan den ser ud! ❤

Emilie Haarslev Schröder Marqvorsen
1 barn
Min motivation for at være med i Ammenet er muligheden for at hjælpe mødre med at opnå de mål, de hver især har for amningen. Og så vil jeg gerne være med til at normalisere amning, så det igen kan blive den kulturelle norm.
Den største gave for mig, da jeg stod midt i et kaos som ny mor, var at der var nogen, der lyttede og som støttede mig i ønsket om at fortsætte amningen på trods af diverse udfordringer. Det vil jeg rigtig gerne give videre til andre mødre, så de kan føle sig trygge i at træffe netop det valg, som de føler er bedst ❤

Heidi de Jong Rogren
Jeg har 3 børn + 2 bonusbørn, med min mand.
Jeg er med i ammenet, da jeg synes amning er en meget vigtig del af det at få børn og der er mange, som oplever at have brug for hjælp for at få det til at fungere.
Vi kommer længere og længere væk fra det naturlige ved amning og det vil jeg gerne være med til at vende igen og normalisere amning også af større børn.

Iben Præstholm Vutborg
Mor til 3
For nogle mødre er amning en mystisk størrelse - mange myter og historier florerer og det kan være svært at vide hvad der er op og ned.
Gennem mit arbejde på Ammenet kan jeg hjælpe med at afmystificere amningen. Jeg kan dele viden og dermed klæde ammende mødre på med information, som gør dem i stand til at genvinde kontrollen over deres eget ammeforløb. Når den ammende mor er tryg ved sin konkrete situation, så kan hun videre navigere i ammeforløbet bevidst og efter egne personlige ønsker og mål.
Amningen er barnets og den ammendes - og for at den ammende kan lede ammeforløbet derhen hvor hun ønsker, er hun nødt til at være velinformeret.
Det er der vi kan hjælpe!

Ivana Petersen
Mor til 2.
Mit ønske at være en del af Ammenet stammer nok fra den tid da jeg fik mit første barn og var usikker og følte mig alene i de problemer jeg stod med. Mange af dem var amme relaterede og der skulle en del tid og energi til at løse dem, men det vigtigste var at jeg havde brug for at være set og hørt og bekræftet i mine vælg og det var ikke så nemt at finde dengang.
Jeg elsker at hjælpe andre og jeg lever efter motto ”viden er magt”, så derfor vil jeg gerne formidle viden om amningen videre til dem der gerne vil og har brug for det, samt med at jeg gerne vil lytte, se og bekræfte andre mødre i de ting de vælger for deres børn i de situationer de står i.
Det bedste af det hele er at jeg selv lærer så meget gennem denne proces. Amning er og har altid været en stor og vigtig del af mig og mit liv og jeg håber at jeg også er med til at normalisere det i vores moderne samfund.

Julie Schioldan
1 barn + et på vej.
Min motivation for at være med på Ammenet er at hjælpe andre mødre i den retning de ønsker for dem selv og deres børn. Den største drivkraft er uden tvivl, at alle mødre der søger hjælp hos Ammenet, skal føle sig hørt og set uanset hvilke begrundelser de har for de valg de træffer ❤

Karoline Marie Åsberg
Kommer senere.

Lotte Gregersen Palmqvist
Har 5 børn med min dejlige mand.

Min motivation for at være en del af Ammenet er lysten til at give den enkelte mor mulighed for, på et informeret grundlag, at træffe de beslutninger hun finder bedst for sin baby. Jeg ønsket ikke at nogen mor skal sidde og føle sig som en fiasko, uanset hvilke valg hun tager for sit barn ♡

Sisse Holmstrup
Mor til 2 dejlige (store) drenge.
Jeg startede Ammenet fordi jeg brændte for amning af større børn og ønskede et fristed. Pludselig blev det noget helt andet, men ikke dårligere! Jeg blev selv Leader i La Leche League, og senere udviklede drømmen sig også i en professionel retning, så jeg blev certificeret indenfor clinical lactation management, som det så fint hedder, og Lactation Educator. I 2017 blev jeg IBCLC (internationalt certificeret ammekonsulent) og forlod samme år LLL for at fokusere helt på Ammenet.
Der er så mange ting, jeg ønsker for Ammenet, så mange idéer og planer for fremtiden. Det skal nok blive godt, og komme rigtig mange til gavn!
Hver dag er jeg taknemmelig for den opbakning, Ammenet får, og alle de vidunderlige mennesker, som har valgt at være en del af det - det er en fantastisk gave ❤

Bag kulissen

Morten Holmstrup Gerdsen
Gift med Sisse og far til de 2 fantastiske knajte.
Jeg har lært meget om amningens vigtighed ved at kode ammenet.dk og følge (lidt) med i de mange tekster og diskussioner på siden. Jeg er glad og taknemmelig for at kunne bidrage, og jeg ved at Ammenet har gjort en forskel for mange mennesker.

Stine Højgaard
Har 1 barn.

Ammenet fandt jeg som bruger frem til få uger efter min fødsel og har selv søgt hjælp da vores ammerejse ikke har været uden bump på vejen. Derfor vil jeg gerne betale tilbage for den hjælp jeg selv fik og jeg vil gerne væ
re med til at gøre viden om amning tilgængeligt for flest muligt – og måske også få stoppet et par myter. Sådan at man som mor og forældre, kan træffe de valg, der er rigtige for en selv i en bestemt situation.

Tidligere frivillige på Ammenet

Anne Møller
Anne-Kathrine Perez Rüsz
Birthe Uldahl-Kjeldsen
Dawn Hoff
Irene Birk Reinkvist
Janni Mikkelsen
Ki Lindblom Tjellesen
Julie Hammershøj Stobbe
Julie Keldborg Malmos
Lise Aasted Bjergsted Skogsberg
Mia Bernscherer Bjørnfort
Mia Guldhammer
Mia Manø Born
Stinna Dahlgaard