Prævention

Faktaboks
  • Kondom anbefales de første 6-8 uger grundet øget risiko for infektion i underlivet som følge af fødslen.
  • Hormonel prævention bør tidligst opstartes ved 6 uger - eller når amningen er veletableret.
  • Ønsker du at benytte hormonel prævention, så tal med en ammevejleder om det inden du starter, så du kan få vejledning i hvordan det kan påvirke din amning.
  • Ved brug af hormonel prævention, er der ingen grund til at være bekymret for at hormonerne går i mælken, da mængderne er mindre end ved almindelig cyklus.
  • Amning kan ikke forventes i alle tilfælde at beskytte mod ny graviditet.

[toc]

Præventionsvalg kan have indflydelse på amning. Østrogenholdige p-piller kædes sammen med lav mælkeproduktion og kortere ammeperiode. Der findes alternativer til de traditionelle p-piller, som bør benyttes af ammende kvinder. Ny forskning viser dog, at flere af hormonpræparaterne kan have en nedsættende effekt på mælkeproduktionen for nogle kvinder, også selvom der er tale om lavdosis præparater uden østrogen.

Tiden efter fødslen

Tanken om sex lige efter fødslen er for nogle kvinder ligefrem skræmmende - og ikke uden grund, da mellemkødets bristninger og begyndende ar kan give smerter. Problemer med ømme bryster, træthed, barnegråd og angsten for at blive gravid igen fremmer heller ikke lysten til sex. Men manden, der jo hverken har lagt krop til graviditet eller fødsel, tror måske, at alt nu er som før. Derfor er det vigtigt, at man kan tale med hinanden og at man prøver at forstå hinandens behov.
Det er meget forskelligt, hvornår man første gang har samleje efter fødslen. Det er af betydning, om man har været klippet eller syet i mellemkødet, eller om der har været rifter eller sår. Det er også af betydning, hvor hurtigt og godt sårene læges.
Men på et tidspunkt vender lysten til sex forhåbentlig tilbage hos begge parter. Da de fleste nybagte forældre ønsker en pause inden næste graviditet, er det vigtigt hurtigt efter fødslen at beslutte sig for en præventionsmetode. 

Amning som prævention

Lactational amenorrhea method (LAM) går ud på, at fuldamning i de første 6 mdr ved fortsat udebleven menstruation (amenorré) beskytter mod ny graviditet (5). Metoden anbefales fx af WHO og anses for at være effektiv. Men så snart barnet begynder at sove i længere perioder (mere end fire timer), og der bliver længere intervaller mellem amningerne, er der risiko for, at ægløsningen kommer i gang. Denne problemstilling kan også opstå for mange, hvis barnet sover tidligt igennem, eller hvis der gives natflasker med modermælkserstatning, som ofte får baby til at sove tungt og længe. Derudover er det kun i perioden med fuldamning, at amning efter WHOs udtalelser kan beskytte mod graviditet, og denne periode varierer meget i Danmark. Derudover er der forskellige definitioner af fuldamning - for at metoden skal kunne anvendes med nogenlunde sikkerhed, skal man undgå nogen som helst form for supplering med sukkervand, kamillete eller andet. Tidspunktet for hvornår kvinden får sin første menstruation efter fødslen varierer meget fra kvinde til kvinde, og nogle oplever at den kommer allerede kort tid efter fødslen på trods af de hyppige amninger. Derfor kan man ikke kalkulere med at anvende amning som en sikker præventionsform.
Hvis man vælger at satse på amning som præventionsmiddel, skal man gøre op med sig selv, om man er parat til at byde et nyt barn velkommen til verden, hvis man ved et uheld skulle blive gravid igen.

Kondom den første tid

Hvis man har samleje de første 1-2 måneder efter fødslen, er det bedst at bruge kondom. Derved nedsætter man risikoen for en underlivsinfektion. Kondomet påvirker heller ikke dannelsen af mælk, som p-piller kan gøre, hvis de bruges, inden amningen er etableret. Efter ca. seks - otte uger plejer livmoderen at have trukket sig helt sammen, og risikoen for underlivsinfektion er ikke større end før fødslen.
Mens man ammer, bliver slimhinden i skeden mere følsom og sart end ellers. Det kan svide, og det kan være svært at gennemføre et samleje. En glidecreme sammen med kondom kan være en god hjælp i denne periode.

1-2 måneder efter

Seks - otte uger efter fødslen kan man overveje at skifte kondomet ud med en anden og mere sikker præventionsform. Så længe man ammer, anbefales pessar, minipiller, lavøstrogene p-piller, p-ring, p-sprøjte, p-plaster, hormonspiral eller almindelig spiral. Bemærk at ny forskning påpeger, at disse præventionsformer ikke altid er forenelige med amning – se mere i afsnittet om ”Hormonpræparater og amning” nedenfor.
Mange synes, at det nemmeste er at få oplagt en spiral ved den gynækologiske undersøgelse otte uger efter fødslen. Netop på dette tidspunkt stiller mange par store krav til præventionens effektivitet, da de ikke ønsker at få et barn igen så hurtigt efter fødslen. Derfor er kondom og pessar ikke så velegnede i denne periode, da de ikke hører til de mest sikre præventionsmetoder. Foretrækker man pessar, skal man huske at få taget et nyt mål efter fødslen.
 

Hormonpræparater og amning

Mens man ammer, bør man ikke bruge præparater med et højt hormonindhold, fordi det kan nedsætte produktionen (1). For eksempel kan p-piller med stort østrogenindhold (Neogentrol og Neogynon) hæmme mælkeproduktionen og give bivirkninger hos barnet. Erfaringerne med hormonstaven Implanon, der sættes under huden og udskiller etonorgestrel, er endnu for utilstrækkelige til, at man bør bruge metoden i ammeperioden (1, ).
Det anbefales derfor ofte at bruge metoder med lavt østrogenindhold, eller andre hormoner end østrogen, når først produktionen er etableret ved ca. 1-2 mdr (1). *
Ny forskning viser dog, at også disse præparater kan hæmme produktionen hos enkelte mødre (1). Ønskes hormonel prævention, bør man derfor veje for og imod ved at kigge på evt tidligere ammeforløb i forhold til mælkemængde, om amningen er veletableret og nuværende opfattelse af mælkemængden. Oplever man fald i mælkemængden pga hormonel prævention, kan man ophøre med at anvende den valgte præventionsform og i stedet vælge en barrieremetode eller kobberspiral, og mælkemængden vil derefter kunne øges igen og amningen fortsætte (1, 2, 3)

*Lav østrogene p-piller, typisk refereret til som 3, 4, 5 generations, har vist sig at give en højere risiko for blodpropper. Tal altid med din læge om lige netop dine forhold i forhold til dette. (6,7)

Præventionsformer


Barrieremetoder:

Kondom
Kondomet er 97 pct. sikkert, hvis det bruges korrekt.

Fordele:
Beskytter mod seksuelt overførte sygdomme, hvis det benyttes under hele samlejet
Kan anvendes, så snart man ønsker at have samleje
Kan købes flere steder

Ulemper:
Kan glide af eller gå i stykker under samlejet
Nogle oplever, at følsomheden nedsættes

Femidom
Femidomet er 97 pct. sikkert, hvis det bruges korrekt.

Fordele:
Beskytter mod seksuelt overførte sygdomme, hvis det benyttes under hele samlejet
Kan anvendes, så snart man ønsker at have samleje

Ulemper:
Kan beskadiges af skarpe genstande, fx negle, smykker, piercing
Nogle mener, at følsomheden nedsættes

Pessar
Pessar med sæddræbende creme er 97 pct. sikkert, hvis det bruges korrekt.

Fordele:
Kan sættes op i god tid før samleje. Hvis der går mere end to timer, fra du sætter pessaret op, og til samlejet finder sted, skal der bruges ekstra pessarcreme.

Ulemper:
Den sæddræbende creme kan opleves klæbrig og kan give lidt svie hos manden og kvinden.


Hormonelle præparater

Læs afsnittet ovenfor om hormonpræparater og amning.

P-piller
Er næsten 100 pct. sikre, hvis de tages korrekt.

Fordele:
Giver regelmæssig menstruation med mulighed for selv at styre intervallerne
Menstruationssmerter mindskes
Blødningerne bliver sparsomme
Er sikre fra den første dag, hvis du starter med den første tablet på første menstruationsdag
Behøver ikke nødvendigvis at indtages på samme tidspunkt hver dag.

Ulemper:
Ændringer i mælkens smag kan give problemer, idet nogle børn simpelthen begynder at ammestrejke
Kan give lette bivirkninger de første par måneder, fx kvalme, brystspændinger, hovedpine, pletblødning og humørsvingninger
Østrogenholdige præparater sættes i forbindelse med udviklingen af visse kræftformer
Kun lav-østrogene anbefales til ammende*
*Lav østrogene p-piller, typisk refereret til som 3, 4, 5 generations, har vist sig at give en højere risiko for blodpropper. Tal altid med din læge om lige netop dine forhold i forhold til dette. (6,7)

Minipiller
Er 98 pct. sikre, hvis de tages hver dag på samme tidspunkt.

Fordele:
Kan bruges af ammende, da der kun udskilles ganske lidt hormon i modermælken
Indeholder ikke hormonet østrogen

Ulemper:
Som med p-piller kan de give problemer pga. ændring i mælkens smag, hvilket kan lede til ammestrejke
Kan give uregelmæssige menstruationer
Skal tages på samme tidspunkt hver dag. Ved mere end tre timers forglemmelse (27 timer mellem to tabletter) anbefales supplerende metode i en uge (kondom). Måske kan dette være svært at indpasse i den nye dagligdag med en baby.

P-ring
Er 98% sikre ved korrekt anvendelse

Fordele:
Sidder 3 uger af gangen, dermed minimal risiko for forglemmelse
Kan bruges af ammende, da der kun udskilles ganske lidt hormon i modermælken
Indeholder ikke hormonet østrogen

Ulemper:
Kan give forøget risiko for svamp
Som med p-piller kan de give problemer pga. ændring i mælkens smag, hvilket kan lede til ammestrejke
Kan give uregelmæssige menstruationer

P-plaster
Er 98% sikker ved korrekt anvendelse

Fordele:
Sidder 7 dage af gangen
Kan bruges af ammende, da der kun udskilles ganske lidt hormon i modermælken
Indeholder ikke hormonet østrogen

Ulemper:
·       Kan ikke bruges af kvinder som vejer mere end 90 kg (3)
Som med p-piller kan de give problemer pga. ændring i mælkens smag, hvilket kan lede til ammestrejke
Kan give uregelmæssige menstruationer

P-sprøjte (Depo-Provera)
Er næsten 100 pct. sikker.

Fordele:
Virker straks efter indsprøjtning
Ingen risiko for at glemme

Ulemper:
P-sprøjte holder ca 3 mdr og bør som udgangspunkt ikke være en valgmulighed medmindre der er vægtige grunde (1, 5)
Giver næsten altid uregelmæssige menstruationer
Lette bivirkninger kan opstå, fx akne, brystspændinger, hovedpine og humørsvingninger.
 
Hormonstav
Er næsten 100 pct. sikker.

Fordele:
Virker straks efter indsættelsen
Ingen risiko for at glemme

Ulemper:
Prisen
Bør indtil videre ikke anvendes under amning
Giver næsten altid uregelmæssige menstruationer
Lette bivirkninger kan opstå, fx akne, brystspændinger, hovedpine og humørsvingninger.

Hormonspiral
Er mindst 98 pct. sikker.

Fordele:
Virker straks efter, at den er lagt op
Ingen risiko for at glemme
Påvirker ikke mælkemængden, da gestagenet afgives direkte i livmoderen
Mindsker blødningsmængden ved menstruation og bedrer menstruationssmerter

Ulemper:
Pletblødninger kan forekomme i starten
Lette bivirkninger kan opstå, fx akne, brystspænding og humørsvingninger


Andre præventionsformer:

Kobberspiral
Spiralen er ca. 98 pct. sikker.

Fordele:
Virker straks efter, at den er lagt op
Ingen risiko for at glemme
Påvirker ikke mælkemængden

Ulemper:
Kan give kraftigere menstruation og smerter, især i begyndelsen
Let øget risiko for underlivsbetændelse

Persona
Persona er en metode, som består af testpenne og en lille computer, der angiver, hvilke dage du kan have samleje uden prævention. Metoden kan ikke anvendes i ammeperioden og kræver en regelmæssig cyklus.