Afføring

Fuldammede børn (dvs. børn som ikke får andet end modermælk, enten fra bryst eller flaske, ud over d-vitamin dråber) har typisk afføring i et mønster som beskrevet her, fra "Breastfeeding and Human Lactation" af Riordan og Wambauch (1):

  Tidsperiode  Antal per dag
  0-2 dage
  1+
  3-4 dage  1-3
  4-7 dage  
  1-4+
  1-6 uger  
  3-5+
  6 uger-6 mdr  3-5+; kan springe dage over


                   
                      
                   
                    
              

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder ved navn “Tjek bleen”, som fortæller om forventet afføring og urinering for spædbørn.

Hvis du opsøger læge eller sundhedsplejerske pga. manglende afføring før 6 ugers alderen, kan pjecen fra Sundhedsstyrelsen medbringes, da ikke alle sundhedsprofessionelle er opmærksomme på problemet.

Hyppighed

0-6 uger
Afføringens hyppighed og udseende kan være en markør for babys indtag af modermælk, og det er derfor væsentligt at holde øje med den.

Efter 6 uger falder hyppigheden for mange, men de første 6 uger er det vigtigt, at baby har daglige afføringer, som følgende citater demonstrerer:

"Scant stooling in the first month should be reported as a red flag for poor feeding (Caglar 2006). Rare causes of lack of stooling in a newborn infant include malrotation of the intestines, bowel blockage, constipation, and Hirschsprung's disease."
Breastfeeding Atlas, 5. udgave 2013, side 28.

Dansk oversættelse:
“Sparsom afføring i den første måned bør rapporteres som rødt flag for dårlig ernæring [altså problematisk amning, red.] (Caglar, 2006). Sjældne årsager til manglende afføring hos en nyfødt inkluderer tarmslyng, tarmblokering, forstoppelse, eller Hirschsprungs sygdom.”

“In the first 4 to 6 weeks, newborns pass stools many times a day. If more than 24 hours passes without a stool, the child should be seen by a healthcare provider and adequate caloric intake assessed in other ways (Neifert, 2001). Lack of sufficient intake is the most common reason for lack of stooling; therefore, more attention to frequent effective breastfeeding and/or increasing milk intake should quickly increase infant output. [...] Hirschsprung’s disease, cystic fibrosis, infant botulism, cow’s milk allergy (Vanderhoof et al., 2001; Daher et al., 2001), and other bowel disorders may be underlying unusual bowel patterns.”
Breastfeeding and Human Lactation, Riordan et al., 4. udgave 2008, side 273

Dansk oversættelse:
"I de første 4 til 6 uger har nyfødte afføring mange gange om dagen. Hvis der går mere end 24 timer imellem afføringer, bør barnet tilses af en sundhedsprofessionel, og tilstrækkeligt kalorie-indtag bør vurderes på anden vis (Neifert, 2001). Mangel på tilstrækkeligt indtag er den mest almindelige grund til manglende afføring; derfor bør mere fokus på hyppig, effektiv amning og/eller øget mælkeindtag hurtigt øge barnets afføring. [...] Hirschsprungs sygdom, cystisk fibrose, botulisme, komælksallergi (Vanderhoof et al., 2001; Daher et al., 2001) og andre tarmlidelser kan være underliggende årsag til usædvanlige afføringsmønstre.”

Manglende afføring skyldes altså hyppigst,  at barnet ikke får den mængde mælk, det har behov for, og dette skal der handles på, så korrekt mængde af kalorier kan sikres. Under for lidt mælk kan der læses mere om, hvad man kan gøre for at øge mælkemængden. Hvis barnet sutter effektivt, og der ammes hyppigt, skal afføringen gerne komme hurtigt. Hvis ikke dette sker, bør barnet undersøges for underliggende problemer, [[nodetitle:allergi]] eller sygdom.

6 uger og frem
Mange ammede børn over 6-8 uger, har afføring med flere dages mellemrum - enkelte endda op til 2 uger. Så længe barnet ikke er generet, og afføringen er rigelig og nem at få ud, når den kommer, udgør dette ikke et problem (1,2).


Afføringens udseende og konsistens

0-6 mdr
Ammede børns afføring kan sammenlignes med remoulade i udseende, og har en let syrlig lugt. På nedenstående website demonstrerer forfatterne til fagbogen The Breastfeeding Atlas hvordan afføring kan se ud i en overskuelig plakat: http://www.breastfeedingmaterials.com/view-breastfed-baby-stool

De første dage er afføringen sort og tjærelignende og kaldes meconium. Det er den afføring, der har stået i barnets tarm under graviditeten, og som består af afsondringer fra tarmen, slimhindeceller, hår, hudceller og andre væsker. Når mælken løber til hos mor, bliver afføringen gradvist mere gul og flydende indenfor de første 2-4 dage (1,5).

Afføringen har ofte små klumper, der evt. ser hvide ud - det er mælkeprotein, der samler sig, på samme måde som når man producerer hytteost.

Så snart barnet ikke fuldammes, vil afføringen ændre udseende og konsistens, samt evt. hyppighed. Hvis barnet suppleres med modermælkserstatning, vil afføringen være mørkere, mere fast og evt. mindre hyppig.

Hvis afføringen pludselig bliver meget vandig og ekstraordinært hyppig, kan der være tale om diarré. Hvis der er blodig diarré, bør lægen opsøges, da dette kan være tegn på bakteriel tarminfektion. Hvis barnet dehydreres, bør læge ligeledes opsøges. Der bør ammes hyppigt for at undgå dehydrering, og komælksbaserede produkter bør videst muligt undgås, idét de sættes i forbindelse med diarré (6).

Hvis afføringen er knoldet, tør og svær for barnet at få ud, bør læge opsøges og årsagen til forstoppelse afdækkes. Som ved børn under 6 uger kan forstoppelse skyldes for lavt indtag af modermælk, samt allergi (8 ).

Efter 6 mdr
Når barnet omkring 6 mdrs. alderen og påbegynder [[nodetitle:fast føde]] , ændres konsistensen på afføringen - den bliver mere fast, men må stadig ikke være hård. Hvis barnet får for meget stivelsesholdig mad (grød, brød og andre kornprodukter, samt evt. større mængder kartofler), kan barnet få meget hård mave og evt. forstoppelse, som ofte søges behandlet med laktulose eller movicol af lægen. Dette er ofte både unødvendigt og uhensigtsmæssigt, idet afføringsmidler mistænkes for langsigtede bivirkninger (9,10).

En bedre løsning kunne være at skære ned på det stivelsesholdige mad, som forårsager den hårde afføring og servere mere fedt og protein, samt sørge for at amme barnet før fast føde frem til omkring 12 mdr. for at sikre tilstrækkeligt indtag af modermælk (7).
En anden årsag til forstoppelse kan være komælksallergi. Dette kan afhjælpes ved udelukkelse (8 ).

Grøn og slimet afføring
Grøn afføring hos en fuldammet baby viser, at afføringen kommer meget hurtigt igennem tarmen (kort transittid), og kan skyldes flere ting (3):

  • Overproduktion
  • Virus - fx rs-virus eller forkølelse
  • Tandfrembrud
  • Reaktion på fødevarer i mors diæt (se mere om [[nodetitle:allergi]] )
  • medicin-indtag - mor eller baby


I den første uge kan afføringen være grøn, når den skifter fra meconium (4). Stærkt grønne fødevarer i mors diæt kan evt. også påvirke babys afføring, så den bliver mere grøn.